O nás

  • Vyhrávam.sk je súťažný portál
  • Súťaže portálu sú promované na viac ako 92 000 mailových adresách a Facebooku v skupinách s viac ako 120 000 fanúšikmi
  • Dĺžka trvania súťaže je 7 dní – 1 deň ako TOP súťaž
  • Na portáli môžu byť aj súťaže, ktoré sa konajú na iných internetových portáloch
  • Odpovede na otázky súťažiaci nájdu na domovskej stránke, čím sa docieli zvýšenie jej návštevnosti