2 knihy z IKARu

Zapojte sa do súťaže o 2 knihy z vydavateľstva IKAR

Správnu odpoveď na našu súťažnú otázku nájdete tu.

Hodnota ceny: 26,80 EUR

Súťaž ukončená
Počet súťažiacich 951

Výhercovia

Ostatné súťaže

Zapojte sa aj do iných zaujímavých súťaží