Balíček kvalitnej domácej protiplesňovej chémie

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte 3 balíčky kvalitnej domácej protiplesňovej chémie značky FUNGISPRAY

Spoločnosť STACHEMA BRATISLAVA bola založená v roku 1991. Od tohto roku sa ponuka stavebnej chémie neustále rozširuje. Nové produkty reagujú na potreby stavebnej praxe.

Rozvoj spoločnosti je postavený na vlastnom vývojovom programe a schopnosti prispôsobovať tomu výrobnú činnosť. Neoddeliteľnou súčasťou stratégie firmy je vysoko kvalifikované technologické poradenstvo.

Firma je jediným tuzemským výrobcom a dodávateľom kompletného sortimentu stavebnej chémie.

 

Správnu odpoveď na našu súťažnú otázku nájdete tu.

Hodnota ceny: 30,00 EUR

Súťaž ukončená
Počet súťažiacich 934

Výhercovia

Ostatné súťaže

Zapojte sa aj do iných zaujímavých súťaží