Knihy na letné večery

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte knihy z vydavateľstva Ikar

Správnu odpoveď na našu súťažnú otázku nájdete tu.

Hodnota ceny: 23,80 EUR

Súťaž ukončená
Počet súťažiacich 523

Výhercovia

Ostatné súťaže

Zapojte sa aj do iných zaujímavých súťaží