Matematika lásky a Umenie ticha

Zapojte sa do súťaže o tieto knihy

Správnu odpoveď na našu súťažnú otázku nájdete tu.

Hodnota ceny: 21,80 EUR

Súťaž ukončená
Počet súťažiacich 642

Výhercovia

Ostatné súťaže

Zapojte sa aj do iných zaujímavých súťaží