Skok do neznáma

Zapojte sa do súťaže o túto knihu

Správnu odpoveď na našu súťažnú otázku nájdete tu.

Hodnota ceny: 12,90 EUR

Súťaž ukončená
Počet súťažiacich 316

Výhercovia

Ostatné súťaže

Zapojte sa aj do iných zaujímavých súťaží

66nej-1

66nej+1

Zapojte sa do súťaže o najkompletnejší výber skupiny Olympic