Súťaž o keramiku za 80 eur

Súťaž o poukaz na nákup kvalitnej značkovej keramiky Majolika R v hodnote 80 eur

Tradícia výroby slovenskej ľudovej majoliky siaha do 16. storočia, ktorú na územie dnešného západného Slovenska priniesli habáni presídlení z Nemecka a Švajčiarska.


Naša firma vznikla v roku 1990. Výroba prebieha vo vlastných priestoroch. V súčastnosti firma trvalo zamestnáva 10 pracovníkov z nášho regiónu, všetci majú ukončenú umeleckú školu a minimálne 15 ročnú prax v odbore, čo zaručuje kvalitu prevedených prác a vysokú estetickú úroveň výrobkov. Výroba je hlavne zameraná na tradičné dekóry a tvary, čím zachovávame kultúrne dedičstvo tohto regiónu.Vyrábame farebnú, modrú, zelenú a habánsku majoliku. Okrem tradičných výrobkov vyrábame rôzne reklamné predmety podľa požiadavky zákazníka doplnené logami a názvami firiem, výrobky s venovaním.


Počas našej výroby sme získali Certifikát o nezávadnosti výrobkov a Osvedčenie o zápise ochrannej známky “Slovenská ľudová majolika R„ vydané Úradom priemyselného vlastníctva SR.

Správnu odpoveď a nádhernú keramiku nájdete na www.majolika-r.sk


Hodnota ceny: 80,00 EUR

Súťaž ukončená
Cenu venuje vyhravam.sk
Počet súťažiacich 1300

Výhercovia

Ostatné súťaže

Zapojte sa aj do iných zaujímavých súťaží