Ten pravý a tá ľavá

Zapojte sa do súťaže a vyhrajte knihu z vydavateľstva IKAR

Správnu odpoveď na našu súťažnú otázku nájdete tu.

Hodnota ceny: 12,90 EUR

Súťaž ukončená
Počet súťažiacich 521

Výhercovia

Ostatné súťaže

Zapojte sa aj do iných zaujímavých súťaží